A számlázással kapcsolatos reklamációt, illetve egyébként a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos egyéb panaszt írásban postai úton a Szolgáltató levelezési címére címezve, e-mailen pedig az ugyfelszolgalat@criterion.hu címen lehet benyújtani. A beadott reklamáció, panasz kivizsgálási határideje a Szolgáltató általi kézhezvételtől számított legfeljebb 30 nap.

A kivizsgálás eredményéről Előfizető írásos értesítést kap.