Díjköteles kivonulás: – minden olyan, a Távfelügyeleti központba a védendő objektumból vagy az Előfizetőtől érkezett jelzés alapján történt kivonulás, amellyel kapcsolatban az Előfizető nem értesítette az illetékes rendvédelmi szervet vagy hatóságot, és a Szolgáltató kivonulását követően az illetékes rendvédelmi szerv vagy hatóság nem foganatosított intézkedést. Előfizető köteles igazolni, amennyiben a Szolgáltató kivonulásának alapjául szolgáló Riasztás jelzéssel összefüggésben rendőrségi intézkedés történt.

– az Előfizetőnek a riasztórendszer nem rendeltetésszerű használata esetén történő kivonulás.

– a nem a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó műszaki meghibásodásra visszavezethető kivonulás.

A havi szolgáltatási alapdíj tartalmaz 4 db kivonulást évente, kivéve, ha a Felek az Egyedi szolgáltatási szerződésben ettől eltérően rendelkeztek.