A hetedik parancsolat

Tolvajok minden kultúrában és történelmi korszakban léteztek, a lopás pedig mindig súlyos büntetést vont maga után. A most hatályos magyar törvények szerint lopásért legfeljebb öttől tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető valaki, ám mivel ez csak különösen jelentős értékek eltulajdonítása esetén szabható ki, a tolvajok és betörők nagy többsége jóval kevesebbel megússza. Sok elkövető feltehetően nem is sejti, mennyivel kíméletesebbek a mai törvények, mint a középkori európai gyakorlat.

Mivel a „Ne lopj!” szerepel a Tízparancsolatban, a keresztény vallásra épülő európai államokban igen komolyan vették az ez ellen vétők megbüntetését. De a magántulajdon védelmét természetesen nem a kereszténység találta fel, az ókori Egyiptomban például kézlevágás, botozás vagy karóba húzás volt az elkövetők „jutalma”, míg a Római Birodalomban a sértettnek jogában állt megölni a tetten ért tolvajt, ám ha az illető mégis túlélte, akkor a tolvajnak az ellopni szándékozott vagyontárgyak ötszörösét kellett kompenzációként megfizetnie.

A középkorban gyakori volt a kéz- vagy füllevágás, ami a nyilvánvaló hátrányok mellett örök stigmát is jelentett a rajtakapott tolvaj számára. Bárhová ment, nem menekülhetett bűne elől, mindenhol azonnal tudták róla, minek köszönheti azt, hogy eggyel kevesebb keze vagy füle van. Súlyosabb esetekben persze a középkorban sem finomkodtak. Ha úgy ítélték meg, hogy egy szimpla csonkítás nem áll arányban az elkövetett bűn nagyságával, akkor szemrebbenés nélkül felakasztották a tolvajokat.

A tolvajlásért kiszabott halálbüntetéseknek azonban megvolt az a hátránya, hogy a tolvajokból sokszor gyilkost csinált. Ha valakit rajtakaptak lopás közben, és meglátták az arcát, akkor a tolvaj tudhatta, hogy biztos halál vár rá, ezért menekülés helyett „logikusabb” volt megölnie azokat, akik felismerték. A modernkori enyhébb büntetési tételek tehát, bármennyire is furcsának tűnik elsőre, valójában az áldozatokat védik, és nem az elkövetőket.

Azt azonban már az ókorban is tudták, hogy a legjobb védekezés a megelőzés, ezért a rómaiak már mai léptékkel mérve is ügyes zárakat készítettek, amelyeket többfogú kulcsokkal lehetett csak kinyitni, igencsak megnehezítve ezzel a tolvajok dolgát. A 21. századra azonban nem csak a zárak és a kulcsok, a betörők és a tolvajok is fejlődtek, így aki tényleg biztonságban akarja tudni vagyontárgyait, az a CRITERION által telepített riasztórendszereket és a hozzá kapcsolódó távfelügyeleti szolgáltatását választja, amely 0-24-ig figyeli az ingatlant, és azonnal riasztja a tulajdonost és a hatóságokat, ha illetéktelen behatolást észlel.